2012/2013

Fino Kaposvár–Unicef Bratislava
Interliga - 2012. november 2