2012/2013

Fino Kaposvár–Chemes Humenne
Interliga - 2012. december 14